เมื่อวันพุธที่ 12  มกราคม พ.ศ. 2565 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพม.กท.1 ทั้ง 6  กลุ่ม เข้าพบ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกราบขอพรอันเป็นมงคลเนื่องในโอกาสปีใหม่ ปี พุทธศักราช 2565 พร้อมทั้งรับฟังนโยบายและปฏิบัติในการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมาก ยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ผอ.สพม.กท 1 ได้นำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย สพม.กท 1 โมเดล วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ วิถีนวัตกรรม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ให้กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมวชิราวุธ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ขอขอบคุณภาพจากเครือข่าย ปชส.สพม.กท 1 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

อัลบั้มข่าว ผอ.สพม.กท 1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา เข้าพบ รมว.ศธ.ฟังนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการศึกษา ::: https://photos.app.goo.gl/oDpTE98eppidwzzC6

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/4552959991481804/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th