เมื่อวันที่  15-16 มีนาคม 2565 นายศรายุทธ ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้รับมอบหมาย จาก ผอ.สพม.กท 1 ให้เป็นประธานประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะนักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.กท 1 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด คณะศึกษานิเทศก์ เป็นคณะดำเนินการ  โดยโรงเรียนที่มีความประสงค์ในการประเมินดังกล่าว จำนวน 12 โรงเรียน ใช้ระยะเวลาการประเมิน 2 วัน คือวันที่ 15-16 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นการจัดประชุมทางไกลด้วยระบบออนไลน์ Google Meet

         ทั้งนี้ การประเมินยกระดับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน ดังนั้นกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จึงดำเนินการประเมินยกระดับคุณภาพการประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว  โดยเป็นการประเมิน ให้กำลังใจ ติดตามเพื่อแนะนำ ชี้แนะ ให้โรงเรียนยกระดับคุณภาพสู้ โรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว ใช้ระยะเวลาการประเมิน 2 วัน คือวันที่ 15-16 มีนาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดประชุมทางไกลด้วยระบบออนไลน์ Google Meet

อัลบั้มภาพ สพม.กท 1  การประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว (15 มีนาคม 2565) ::: https://photos.app.goo.gl/b52Nuw86CAw9G3yq7

อัลบั้มภาพ สพม.กท 1  การประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว (16 มีนาคม 2565) ::: https://photos.app.goo.gl/3axjZ3EsHC8VmH7n8

Capture หน้าจอ การประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ::: https://photos.app.goo.gl/asT4VwuVJafASdM48

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท1 ที่  ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/4764994056945062/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th