เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 นายถนอม บุญโต  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.นิยม  ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ให้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  ทั้งนี้นักเรียนผู้เข้าสอบทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดของนักเรียนที่เข้าสอบ ครู และบุคลากรที่ทำหน้าที่คุมสอบ พร้อมทั้งจัดพื้นที่แยกสอบระหว่างผู้เข้าสอบปกติ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และกลุ่มผู้ติดเชื้อ ที่มีอาการเล็กน้อยทางโรงเรียนดำเนินการแยกห้องสอบ โดยมี ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมสนามสอบ  ณ สนามสอบโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม.กท 1

อัลบั้มภาพ สพม.กท 1  ::: https://photos.app.goo.gl/xDBfGo9rwzaDRrsX7

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท1 ที่  ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/4791715900939544/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th