เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา      ขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ในการสอบคัดเลือก    เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร  ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดของนักเรียนที่เข้าสอบ ครู และบุคลากรที่ทำหน้าที่คุมสอบ พร้อมทั้งจัดพื้นที่แยกสอบระหว่างผู้เข้าสอบปกติ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และกลุ่มผู้ติดเชื้อ ที่มีอาการเล็กน้อยทางโรงเรียนดำเนินการแยกห้องสอบ โดยมี  นายถนอม บุญโต  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพม.กท 1) คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู ให้การต้อนรับ มีจำนวนนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น 323 คน ณ สนามสอบโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม.กท 1

อัลบั้มภาพ สพม.กท 1  ::: https://photos.app.goo.gl/pXaFJkAqTaEE1Lz4A

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท1 ที่  ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/4791754807602320/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th