ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ link สำหรับข้อมูลการสมัคร โครงการปันความรู้พื้นฐาน เพื่อการศึกษา.... เด็กไทย(ครู สพม.กท 1 จิตอาสาพาน้องกลับมาเรียน)

https://datastudio.google.com/s/rt7T194eL00

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th