--------ทีมฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ--------

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จัดโครงการแข่งขันฟุตซอลนักเรียน SESAO1 DIDIER FUTSAL LEAGUE U17 รอบคัดเลือก (Play off) ประจำปีการศึกษา 2564  เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาจากโรงเรียนต่างๆ ได้มีโอกาสได้หาประสบการณ์ตรงจากการแข่งขัน ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักกีฬาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากการแข่งขัน สร้างเสริมความสามัคคีระหว่างนักกีฬา ผู้ฝึกสอน สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดการแข่งขัน และใช้กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ในการสร้างภูมิคุ้มกัน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อันจะนำมาซึ่งความห่างไกลยาเสพติดซึ่งสอดคล้องกับแผนนโยบายของรัฐบาล 

--------ทีมฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล--------

การแข่งขันฟุตซอลนักเรียน SESAO1 DIDIER FUTSAL LEAGUE U17 รอบคัดเลือก (Play off) ประจำปีการศึกษา 2564 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2565   ณ สนามฟุตซอลโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เพื่อคัดเลือกทีมจำนวน 2 ทีมเข้าแข่งขัน ฟุตซอลนักเรียน SESAO1 DIDIER FUTSAL LEAGUE U17  ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน  11 ทีม ได้แก่  สาย  A โรงเรียนวัดราชบพิธ โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม โรงเรียนโยธินบูรณะ  สาย B  โรงเรียนวัดสังเวช โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนวัดบวรนิเวศ  สาย C  โรงเรียนวัดบวรมงคล โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สาย D  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์  และโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 

ผลการแข่งขันทีมที่ผ่านการเพลย์ออฟ เข้าสู่ระบบลีก Sesao 1 Didier Futsal League U17 ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565 ได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ และโรงเรียนวัดบวรมงคล

และทีมสำรองอันดับ 1 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์  ทีมสำรองอันดับ 2 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

---------------------------------------------------------------------

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ตัดสิน รวมถึงนักกีฬาฟุตซอลทุกท่าน  ที่มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขัน เพลย์ออฟ ในครั้งนี้

ขอบคุณภาพ และข้อมูลจาก เพจ  Sesao 1 Futsal League U17 

https://www.facebook.com/Sesao-1-Futsal-League-U17-920039961520785

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th