เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1(สพม. กท 1)  ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ให้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนสอบแข่งขันทางวิชาการฯ รอบระดับประเทศ  โดย สพม. กท 1 ได้ดำเนินการเปิดรับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสอบแข่งขันทางวิชาการฯ ระหว่างวันที่ 8-26 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมการสอบแข่งขัน ทั้งสิ้น จำนวน 1,269 คน จาก 16 โรงเรียน 2 ศูนย์การเรียน   กำหนดสนามสอบแข่งขันฯ รอบแรก  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 5 สนามสอบ ได้แก่

สนามสอบโรงเรียนสตรีวิทยา จำนวน 13 ห้องสอบ  โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม  จำนวน 5 ห้องสอบ โรงเรียนศึกษานารี จำนวน 8 ห้องสอบ  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จำนวน 10 ห้องสอบ และ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จำนวน 15 ห้องสอบ   โดยนายศรายุทธ ธิศรีชัย  รอง ผอ. สพม. กท 1 พร้อมด้วยนายประทีป หมื่นขำ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบในวันนี้ด้วย

สพฐ. จะประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565  ผ่านทาง www.obecimso.net

   

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th