นายศรายุทธ ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 นายประทีป หมื่นขำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายอลงกรณ์ ขีดสูงเนิน นักวิชาการศึกษา สพม.กท 1 ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในการลงพื้นที่ติดตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การติดตามนักเรียนตกหล่นและนักเรียนออกกลางคันเพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ของ สพม.กท 1  ที่ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ  โรงเรียนวัดสังเวช  โรงเรียนวัดอินทาราม โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ตามลำดับ เมื่อเร็วๆนี้

     ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน ในการนําเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้แจ้งรายชื่อนักเรียนออกกลางคันเพื่อให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูล ดําเนินกระบวนการ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผ่าน Application พาน้องกลับมาเรียนเรียบร้อยแล้ว

อัลบั้มรวมภาพกิจกรรม ::: https://photos.app.goo.gl/LPjytKc6vGMDZJN66

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท1 ที่ ::: https://m.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/5020862848024847/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th