วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ตรวจเยี่ยมด้านความปลอดภัยบนท้องถนนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น และเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาปลอดภัย” ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร   >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th