เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายศรายุทธ ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ให้เป็นประธานในการปฐมนิเทศ  ให้โอวาท นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชาชีพทางการบริหารการศึกษา รู้ขอบข่ายหน้าที่ส่วนราชการภายในหน่วยงาน และนำความรู้ที่ได้รับเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา แก่คณะกรรมการติดตามการฝึกฯ มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  จำนวน 4 คน เข้าร่วมในการปฐมนิเทศในครั้งนี้  โดยมี ดร.เพ็ชรรัตน์ ฮีมินกูล อาจารย์ที่ปรึกษาฯ ร่วมรับฟังการนำเสนอ ณ สพม.กท 1(บางแวก) กรุงเทพฯ

 

อัลบั้มภาพกิจกรรม ::: https://photos.app.goo.gl/uap3xdFaeELdJESA9

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/5029773223800476/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th