วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐-๐๙.๐๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ตรวจเยี่ยมด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น และเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาปลอดภัย” ดังนี้ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนวัดอินทาราม โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ และโรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ๖ ชั้น   >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th