วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ร่วมการประชุมการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัย โดยมี ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ   >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th