วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ มอบหมายให้ นายศรายุทธ ธิศรีชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการเตรียมการสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการประชุม ณ เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th