เมื่อวันอังคารที่  2  สิงหาคม 2565  นายถนอม บุญโต​ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพ​มหานคร​ เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพ​มหานคร​ เขต 1 (ผอ.สพม.กท1) เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงานหัวใจสีแดง (พิธีมุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร สถานศึกษา และผู้บริหารสำนักงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพ​มหานคร​ เขต 1 และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพ​มหานคร​ เขต 2  ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565) งาน”กิจกรรม สืบสานสายใย หัวใจสีแดง”และงาน”ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย สพม.กท 1” (พิธีมุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพ​มหานคร​ เขต 1 ปี 2565” โดยมี​ มีประธานกลุ่มโรงเรียน และผู้แทนประธานกลุ่มโรงเรียน ทั้ง 6 กลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเพชรเกษม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (บางแวก)

      สำหรับการจัดงาน "สืบสานสายใย หัวใจสีแดง " เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวมัธยมกรมสามัญศึกษา มีวัตถุประสงค์ที่จัดขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ระดับบริหารของกรมและการศึกษาที่ได้อุทิศตน ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเทแรงกาย ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงาม เป็นการเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการที่มีความสำคัญและมีค่าอย่างยิ่ง เป็นกำลังสำคัญด้านแรงใจและใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารมาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนาน เป็นประโยชนต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งถือว่าเป็นปูชนียบุคคล หลังจากที่มีการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ระบบบริหาร จวบจน กระทั่งมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระดับต่อมานั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ยังเล็งเห็นคุณค่าประเพณีดังกล่าว จึงได้สืบสานการจัดประเพณีดังกล่าวต่อเนื่องกันมา โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพ เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ งาน"สืบสานสายใย หัวใจสีแดง 2565"สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นเจ้าภาพ

อัลบั้มรวมภาพกิจกรรม ::: https://photos.app.goo.gl/bKqxqwwqTnfscM4d6

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/5141982862579511/

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th