วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มอบหมายให้ นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting) เพื่อรับคำชี้แจงข้อราชการในการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]