วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ มอบหมายให้ นายศรายุทธ ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการการเพื่อคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding“Coding Achievement Awards”  ส่วนภูมิภาคภาคกลาง ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์.หลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding “Coding Achievement Awards”๒.การดำเนินการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding “Coding Achievement Awards” ส่วนภูมิภาคภาคกลาง (ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]