วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น และเพื่อเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาปลอดภัย” ดังนี้ โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม ในโอกาสนี้ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬาฟุตซอล ซึ่งมีนักเรียนประจำ รวม ๓๗ คน และแสดงความยินดีกับ นายวัฒนพงษ์ จิตต์สุข ที่ผ่านเข้าโครงการ Football Genius Reality Chiang Rai United   >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th