วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา นพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น และเพื่อเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาปลอดภัย” ณ โรงเรียนปัญญาวรคุณ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ อาคารแบบพิเศษ ๔ ชั้น งบก่อสร้าง ๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ พระครูโกมุทสิทธิการ (พิทักษ์ เกสโร) เจ้าอาวาสวัดโกมุทธรัง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เวลา ๑๓.๓๐ น. เข้าเยี่ยยมชมห้องเรียนภาษาจีนศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนดรุณาฝูเจ๋อ เพื่อนำไปพัฒนาให้ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพม.กท ๑ ต่อไป โดยได้รับการต้อนรับ จาก นายธนกร กิจศุภไพศาล ผู้จัดการศูนย์ฯ ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนดรุณาฝูเจ๋อ จังหวัดราชบุรี   >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]