วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ณ กระทรวงศึกษาธิการ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญมหากุศลทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” และ “อาคารนานาชาติ” (International Building) โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เวลา ๑๔.๐๐ น.ร่วมพิธีเปิดตัวระบบบริหารทรัพยากรบุคคล OBEC Big Move Big Data with HRMS มีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบและเข้าใจระบบ HRMS.OBEC อันจะนำไปสู่การให้บริการข้อมูลและเชื่อโยงข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน และ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมบางกอกพาเลส   >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th