วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๔๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกและการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยสถานศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน การสร้างความตระหนักรับรู้ด้านความปลอดภัย โดยมี ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสตรีวิทยา เวลา ๑๕.๓๐ น. ประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานดีเด่นด้าน Coding “Coding Achievement Awards” ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมชมพูนุท โรงเรียนวัดราชบพิธ   >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th