วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา  ๑๐.๐๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพม.กท ๑ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในโอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ITA Online ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ จังหวัดสุพรรณบุรี โดย สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ ได้รับ อันดับที่ ๓ Top 10 Awards ระดับประเทศ (สพฐ) ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับ AA 99.97   >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]