สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษกรุงเทพมหานคร เขต 1 ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราซการในสังกัด 

ภาพกิจกรรม (ภาพการเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์)

ภาพกิจกรรม (ภาพบรรยากาศทั่วไป)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th