วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 นายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มอบหมายนายศรายุทธ ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานการประชุมการทำแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566- 2570) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 11 ณ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

 

 

 

  

ดูรูปภาพทั้งหมด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]