วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น และเพื่อเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาปลอดภัย” ดังนี้ เวลา ๐๖.๓๐ น. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เวลา ๐๗.๐๐ น. โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เวลา ๐๘.๐๐ น. ร่วมพิธีเปิดโครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ “๙๓ ปี สอบธรรมศึกษา เทคโนโลยีก้าวไกล ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม” โดยมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาส ณ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาโดยแพทย์หญิงกุหลาบ จิตต์มิตรภาพ จำนวน ๑๕๐ ทุน รวม ๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวขอบคุณ ณ ห้องประชุม สพฐ.๑ อาคาร สพฐ. ๔ กระทรวงศึกษาธิการ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กระทรวงศึกษาธิการ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประธานการประชุมประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่มโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมราชเทวี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่วมประชุมเตรียมการแหล่งเรียนรู้เป็นห้องเรียน “ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ “(ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)   >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th