วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น ณ บริเวณทางข้ามสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานเปิดการประชุมการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ  “การพัฒนาสถานศึกษาพาน้องกลับมาเรียนตามโมเดล สัปปายนวัตวิถี” โดยมี ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ นักวิชาการอิสระ ดร.พิศณุ ศรีพล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ดร.กิตติภพ ภวณัฐกุลธร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังเวช ร่วมเวทีเสวนา และมีโรงเรียนในสังกัด สพม.กท ๑ จำนวน ๔๑ โรงเรียนเข้าร่วมการประชุม ณ โรงเรียนมักกะสันพิทยา เวลา ๑๓.๐๐ น. เข้ากราบนมัสการพระครูสุนทรพัฒนวิมล (วิฑูรย์ ธมฺมทตฺโต) เจ้าอาวาสวัดดิสหงษาราม (วัดมักกะสัน) เพื่อฟังหลักธรรมคำสอนการพัฒนาโรงเรียนโดยใช้วัดเป็นฐาน   >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th