วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียน ในช่วงภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนประจำพักนอน (นักกีฬาฟุตซอลชาย) โดยทางโรงเรียนมีโครงการพาน้องกลับมาเรียน โครงการประจำพักนอน ซึ่งทำให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ณ โรงเรียนมักกะสันพิทยา   >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th