วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ 9th International Young Mathematicians' Convention (IYMC Mathematica) 2022 โดยได้รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมสูงสุดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Overall Championship) ทั้งนี้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจนักเรียนที่จะเดินทางไปแข่งขันรายการ 21st COFAS International Computer Olympiad 2022 โดยจัดขึ้นที่ประเทศอินเดีย ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เวลา ๑๑.๓๐ น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียน ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในโอกาสนี้ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวนงกรานต์ บรรเจิดธีรกุล เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ณ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม   >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th