วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น และเพื่อเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาปลอดภัย” พร้อมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรซึ่งจัดเป็นประจำทุกวันเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ณ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคล โดยมี ว่าที่เรืออากาศตรี เจริญ สุขทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลนิติการ เป็นประธานการประชุม ซึ่งจัดประชุมระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร   >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]