วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการและให้การสัมภาษณ์ การประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพม.กท ๑ พร้อมแจ้งข้อราชการต่างๆ ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ ณ โรงแรมตะนาวศรี แอนด์ ครีค ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี   >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]