เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. สพฐ. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ออนไลน์ (ผ่านระบบ zoom)
ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้รับความสนใจจากบุคลากร เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเพชรเกษม (ชั้น 2) อาคาร สพม.กท1 (บางแวก) 

  

  

  

  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]