เมื่อ 16 มีนาคม 2566 กลุ่มนโยบายและแผน สพม.กท 1 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ให้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เพื่อตรวจสอบและติดตามความขาดแคลนอาคารเรียนอาคารประกอบ ของโรงเรียนเนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เนื่องด้วยบริเวณหน้าอาคารจุดที่นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติเป็นลานโล่ง ไม่มีโดมหลังคาเพื่อให้นักเรียนหลบแดดหลบฝน เพื่อรายงานข้อมูลไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

  

 

 

 

  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th