วันที่ 9 กันยายน 2566 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1 เป็นประธานการจัดสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2566 ในการสอบครั้งนี้ ผู้สิทธิ์สอบคัดเลือก จำนวน 295 คนแบ่งเป็น รอง ผอ. 173 คน และ ผอ. 122 คน มาสอบ 293 คน
ขาดสอบ 2 คน ใช้อาคารเทพสิทธินายก โรงเรียนทวีธาภิเศก เป็นสนามสอบ พร้อมกันนี้ได้ให้การต้อนรับ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รอง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการตรวจเยี่ยม
สนามสอบ โดยมีนายถนอม บุญโต รอง ผอ.สพม.กท 1 กำกับดูแลการจัดการสนามสอบ และขอขอบคุณ ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ ผอ.โรงเรียนทวีธาภิเศก ตลอดจน คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนทุกท่าน ในการอำนวยความสะดวกด้านอาคารและสถานที่ในการสอบ

  

  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]