วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1  นายถนอม บุญโต และนายศรายุทธ ธิศรีชัย รอง ผอ.สพม.กท 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สังกัดสพม.กท 1
เข้าร่วมการประชุม รับมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย  "เรียนดี มีความสุข"  โดยมีพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
การประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์ของนโยบาย คือ ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่งเสริมการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ณ ห้องประชุมเพชรเกษม ชั้น 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (บางแวก)

  

  

  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]