วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1 เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.กท 1 พร้อมด้วย นายศรายุทธ ธิศรีชัย 
และนายวันศักดิ์ คำแหง รอง ผอ.สพม.กท 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำนโยบายที่ได้รับจาก การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และแนวทางไปปรับใช้สู่การปฏิบัติต่อไป โดยภายในงานมีพิธีมุทิตาจิต ให้แก่ ผู้บริหารที่เกษียณ
อายุราชการ ในปี 2566 ซึ่งจัดขึ้น ณ เดือนฉายรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 

ภาพการประชุม

  

  

  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]