วันที่ 23 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 โดยในวันนี้เป็นการสอบในภาค ค. (การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง) มีผู้มีสิทธิสอบทั้งสิ้น 253 คน แบ่งเป็น ตำแหน่ง ผอ. 116 คน รอง ผอ. 137 คน และมีผู้เข้าสอบ ตำแหน่ง ผอ. 115 รอง ผอ. 136 คน ในการนี้ ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1 ลงตรวจเยี่ยมสนามสอบ และมอบหมายให้ นายถนอม บุญโต รอง ผอ.สพม.กท 1 กำกับติดตาม
การดำเนินการจัดสนามสอบ พร้อมด้วยคณะบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
   ขอขอบคุณ ผอ.มนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต ตลอดจนคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของทางโรงเรียนเป็นอย่างสูง ที่อำนวยความสะดวกด้านอาคาร สถานที่ ทำให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

   

  

  

ขอบคุณภาพถ่ายสวยๆจากทีมช่างภาพ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]