วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ มอบนโยบายและกล่าวต้อนรับ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖)  พร้อมด้วย  นายถนอม  บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ดำเนินการชี้แจงการบรรจุและการแต่งตั้ง ดังกล่าว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ (บางแวก) เวลา ๑๐.๓๐ น. มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุอัคคีภัย ณ บริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์  ๗๙ (ซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา) โดยมีนายอภิภูมิ  เปี้ยปลูก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส เป็นผู้รับมอบเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือนักเรียนต่อไป   >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]