วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1 มอบหมายให้ นายถนอม บุญโต รอง ผอ.สพม.กท 1 เป็นประธานการประชุม การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดยมี นายวันศักดิ์ คำแหง รอง ผอ.สพม.กท 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หน่วยงาน ในสังกัด สพม.กท 1 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสีหราชเดโช อาคารอนุสรณ์ 38 ปี ศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ

  

  

  

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]