วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.นิยม  ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ประธานในพิธี ถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจําปี ๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เวลา ๑๓.๐๐ น. ลงพื้นที่ กำกับ ติดตาม เตรียมความพร้อม สถานที่ทำจิตอาสา และ ต้อนรับรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์เวลา ๑๔.๐๐ น. ลงพื้นที่ กำกับ ติดตาม เตรียมความพร้อม สถานที่ทำจิตอาสา และ ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ
ณ วัดแคนางเลิ้ง เวลา ๑๔.๓๐ น. ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม ให้กำลังใจนักเรียนในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัย
ของสถานศึกษา และเพื่อเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาปลอดภัย”และโรงเรียนแห่งความสุข ณ โรงเรียนราชวินิตมัธยม เวลา ๑๕.๐๐ น. ประชุม คณะกรรมการ การดำเนินงาน
“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจําปี ๒๕๖๖ โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมวชิราวุธ กระทรวงศึกษาธิการ

  

  

 

  

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]