วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.นิยม  ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ นายวันศักดิ์  คำแหง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๖ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน 
ชิดชอบ ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โรงเรียนวัดราชบพิธ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม และโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์  เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ สวนลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
   เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่วมกันต้อนรับ พลตํารวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ "ลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ" ทำดี ทำได้ ทำทันที ณ โรงเรียนราชวินิตมัธยม ร่วมกับ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและกองลูกเสือโรงเรียน พื้นที่ ๑ ลูกเสือรักษ์สายน้ํา(นักเรียนราชวินิตมัธยม ๘๐ คน และหน่วยงานอื่นๆรวม ๑๐๐ คน) ณ สะพานชมัยมรุเชฐ (บริเวณข้างร้ัวโรงเรียน และทําเนียบ
รัฐบาล) พื้นที่ ๒ ลูกเสือรักษ์วิถีธรรม วิธีไทย (นักเรียนราชวินิตมัธยม ๔๐ คน และหน่วยงานอื่นๆ รวม ๘๐ คน) ณ ชุมชนนางเลิ้ง และวัดสุนทรธรรมทาน (แค นางเลิ้ง)
   เวลา ๑๖.๓๐ น. ร่วมต้อนรับ ดร.ธีร์  ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเฝ้าระวังเหตุและเสริมสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ และ หน่วยงาน ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในวันนี้ ประกอบด้วยภาคีหน่วยงานภายนอก
และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้
๑. สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร
๒. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
๓. สถานีตำรวจนครบาลพญาไท
๔. สำนักงานเขตราชเทวี
๕. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
๖. มูลนิธิร่วมกตัญญู
๗. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
๘. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัด
๙. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ และโรงเรียนในสังกัด
๑๐. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และโรงเรียนในสังกัด
 ๑๑. อาสาสมัครกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๓๐๐ คน

  

  

  

   

  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]