วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มอบหมายให้ นายถนอม บุญโต เป็นประธานการเลือกผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของรัฐ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเพชรเกษม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (บางแวก)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]