วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1 มอบหมายให้ นายถนอม บุญโต รอง ผอ.สพม.กท 1 เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมสีหราช อาคาร 38 ปี โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม

  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]