วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา มอบหมายให้ นายถนอม บุญโต รอง ผอ.สพม.กท 1 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคลากร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
และกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ  Video Conference ในหัวข้อการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมเพชรเกษม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (บางแวก) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม 

  

  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]