วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เรื่อง การเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา
โดยตระหนักถึงความสำคัญของห้องน้ำในโรงเรียน ที่จะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้สอย
      โดยในเวลา 09.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ความเรียบร้อยการเปิดภาคเรียน และความปลอดภัยในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน ณ โรงเรียนมักกะสันพิทยา
       และในเวลา 11.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ความเรียบร้อยการเปิดภาคเรียน และความปลอดภัยในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)
        ขอชื่นชม ทั้ง 2 โรงเรียน ที่นำนโยบายของ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษา ได้เป็นอย่างดี และถือเป็นของขวัญรับเปิดการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]