วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ "Snake Snake Fish Fish with SESAO 1" โดยดร.นิยม ไผ่โสภา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม และมอบหมายให้ นายวันศักดิ์ คำแหง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานปิดกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ท่านผอ.วรนันท์ ขันแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส ที่ได้ส่งคณะครูไทยและครูต่างชาติ ที่มีความรู้และประสบการณ์
มาถ่ายทอดการใช้ภาษาอังกฤษ แบบฝึกปฏฺิบัติ ทำให้การอบรมครั้งนี้ เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
(บางแวก)

ประมวลภาพกิจกรรม

  

  

  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]