วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2567
ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มอบหมายให้ นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 นำคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเพชรเกษม ชั้น 2 (บางแวก)

  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]