วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พร้อมด้วย นายถนอม  บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  นายศรายุทธ ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  นายกิตติศักดิ์ ศรีปทุมานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง คณะครูร่วมให้การต้อนรับ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ร่วมกันต้อนรับ
พลตำรวจเอก เพิ่มพูน  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนและการนำเสนอของโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
ภายใต้หัวข้อการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนแบบ Anywhere Anytime ของโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
 
 
   
 
    
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]