วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และการปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อผลักดัน
ให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรต่อไป โดย ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มอบหมายให้ นายถนอม บุญโต และนายวันศักดิ์ คำแหง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หน่วยงาน บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้น ณ สำนักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (บางแวก)
 

    

  

  

  

  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]