วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. - ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม
การติดตั้งกล้องวงจรปิด AI มีระบบเตือนภัย เพื่อเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียนในโรงเรียน เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ "สถานศึกษาปลอดภัย" และโรงเรียนแห่งความสุข
โดยนางสุวีรยา ชุติวัฒน์โสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
     เวลา 10.00 น. – พร้อมด้วย นายศรายุทธ ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 นางสาวสารภี  ก้อยการุณ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
และนางสาวสุวิชา บัวผุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ครั้งที่ 2/2567 โดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]