วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2567 
โดย ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มอบหมายให้ นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ ดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบางหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (บางแวก)

  

  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]