วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงพื้นที่กำกับติดตามสถานศึกษา ในสังกัด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาปลอดภัย และ “เรียนดี มีความสุข” และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เรื่อง การเสริมสร้างความสุข
และความปลอดภัยของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงตระหนักถึงความสำคัญของห้องน้ำในโรงเรียน ที่จะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้สอย
         โดยในเวลา 07.00 น. ลงพื้นที่ ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางมาเรียนของนักเรียน พร้อมตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โดยมีนายวรสิทธิ์  ญวนพลอย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ
         และในเวลา 08.00 น. ลงพื้นที่ ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางมาเรียนของนักเรียน พร้อมตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ โรงเรียนวัดพุทธบูชาโดยมี ดร.นฤเทพ ใจสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ 
         ขอชื่นชมทั้ง 2 โรงเรียนที่ได้นำนโยบายของ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไปปรับใช้ให้สอดรับกับบริบทของของโรงเรียนตนได้เป็นอย่างดี

  

  

       

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]